Jak povolit PING skriptem ?

Ve výchozím stavu mají wokna firewall zapnutý a to tak, že … nejede ani PING, což mi vadí .

Dá se to pohodlně povolit přes grafické klikadlo…. ale…. lepší je to povolit z komandlajny pomocí NETSH

Stále to potřebuji, stále to lovím po paměti… takže to sem teď už napíšu

 

 1. CMD jako admin
 2. Pro IPv4 :
  netsh advfirewall firewall add rule name=“ICMP Allow incoming V4 echo request“ protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
 3. Pro případné IPv6 :
  netsh advfirewall firewall add rule name=“ICMP Allow incoming V6 echo request“ protocol=icmpv6:8,any dir=in action=allow

 

Platí pro wokna číslo 10, dřív byla syntax mírně odlišná, něco jako netsh firewall add portopening TCP 666 „SaTaN“

Jak vykousnout BITLOCKER klíč s pomocí PowerShellu ?

Zase jeden praktickej tip – stále na to narážím a hodí se mi to mít – jak zálohovat BITLOCKER klíč pomocí PowerShellu ? Nejlépe tak, abych poslal vše někam do texťáku z komandlajny admina a nemusel stále klikat a dávat USB / tisknout…..

 

$drive = Get-BitLockerVolume | ?{$_.KeyProtector | ?{$_.KeyProtectorType -eq ‚RecoveryPassword‘}} | select -f 1

$key = $drive | select -exp KeyProtector | ?{$_.KeyProtectorType -eq ‚RecoveryPassword‘} | select -f 1

Backup-BitLockerKeyProtector $drive.MountPoint $key.KeyProtectorId

Write-Host „Backing up drive $drive, key $($key.KeyProtectorId), password $($key.RecoveryPassword)“

 

No a když si pomocí GPO povolím WinRM… a také na firewallu …! Mohu to také sosat vzdáleně :

 

$RemoteComputers = @(„COMPUTERNAME“,“COMPUTERNAME2″,“COMPUTERNAME3″)

ForEach ($Computer in $RemoteComputers)
{
Try
{Invoke-Command -ComputerName $Computer -ScriptBlock {

$drive = Get-BitLockerVolume | ?{$_.KeyProtector | ?{$_.KeyProtectorType -eq ‚RecoveryPassword‘}} | select -f 1
$key = $drive | select -exp KeyProtector | ?{$_.KeyProtectorType -eq ‚RecoveryPassword‘} | select -f 1
Backup-BitLockerKeyProtector $drive.MountPoint $key.KeyProtectorId

Write-Host „Backing up drive $drive, key $($key.KeyProtectorId), password $($key.RecoveryPassword)“

} -ErrorAction Stop

}
Catch
{
Add-Content c:\temp\Unavailable-Computers.txt $Computer
}
}

 

Co se nepovedlo, dohledám v c:\temp\Unavailable-Computers.txt

Firefox – jemné doladění dle mých potřeb

Ve výchozím stavu Firefox není nastaven dle mých potřeb, proto :

about:config

 • aby Firefox nezkracoval adresu a vždy psal celou adresu včetně HTTP://  – trimurl
 • aby nepouštěl ven moji privátní IP adresu – media.peerconnection.enabled >> false
 • aby firefox neotravoval/nevaroval s heslem – security.insecure_field_warning.contextual.enabled >> false
 • aby se automaticky na stránce nespouštělo HTML5 video – media.autoplay.enabled >> false
  příklad debilní autoplay stránky : tady je automatické video
  tady to Mozilla řeší : https://support.mozilla.org/cs/questions/1150702

 

Tak a to je vše…

PowerShell a export ovladačů Windows

Vždy, když to chci použít – vždy to zapomenu a musím to znovu zase hledat : export wokenních ovladačů z powershellu, moc užitečná věcička při reinstalacích woken ….

 

$Export = Export-WindowsDriver -Online -Destination C:\Temp\drivers

$Export | Select-Object classname, ProviderName, Date, Version | Sort-Object classname

 

Tak a už to nebudu nikdy hledat 🙂

Kontaktní formulář

Chcete mi něco napsat ? Vyplňte prosím kontaktní formulář :

==========================================

Zaznamenaná IP adresa odesílatele : 54.198.206.235